Allerzielen in Sint Vituskerk te Stiens, Dorpskerk Huizum en Agneskerk Goutum

Regio

De Sint Vituskerk in Stiens, de Dorpskerk Huizum en de Agneskerk te Goutum zijn op vrijdagavond 2 november geopend in het kader van Allerzielen.

Allerzielen is een moment waarop je stilstaat bij de mensen die ons zijn ontvallen. Iedereen die te maken heeft (gehad) met verdriet of verlies is welkom in een van de kerken. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten voor iedereen. Ook mensen zonder band met een kerk zijn bij deze uitgenodigd. Je kunt in de kerk een kaars aansteken, een naam opschrijven op de psalmborden van vroeger of gewoon even stil zijn. In de kerken wordt muziek gemaakt. Buiten is een vuurtje en koffie.

De Sint Vituskerk te Stiens en Dorpskerk Huizum zijn vanaf 19.30 uur geopend. Bij de Agneskerk te Goutum bent u vanaf 20.00 uur welkom. De toegang is uiteraard gratis. 

 


Auteur

Redactie