Cursus stoppen met roken blijkt groot succes

Leeuwarden

Stoppen met roken in groepsverband behoort tot één van de meest effectieve methoden om te kunnen stoppen. Binnenkort gaat er een nieuwe cursus van start.

Het inzichtelijk maken van de rookverslaving, hoe om te gaan met moeilijke momenten, stress - gewichtsbeheersing, het herkennen van valkuilen en adviezen hoe het vol te kunnen houden, komen uitvoerig aan de orde. De onderlinge steun van de groep werkt hierin erg stimulerend en motiverend.

De groepstraining bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur (start 19.30 uur) waarbij tijdens de derde bijeenkomst gezamenlijk de laatste sigaret wordt gerookt. Desgewenst  kunnen er hulp - geneesmiddelen worden ingezet.

Dit programma wordt door de Zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Denk hierbij wel aan het eigen risico. Deze cursus wordt al vele jaren door heel Friesland georganiseerd en uitgevoerd door GGD Fryslân en het Steunpunt Stoppen met Roken. Goede resultaten bevestigen de effectiviteit van deze cursus.

Bel voor info en/of aanmelden naar 088-2299216 of kijk op www.steunpuntstoppenmetroken.nl


Auteur

Redactie