Nederlandse primeur: Armoede en Schulden Platform voor Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden gaat als eerste Nederlandse stad ervaringsdeskundigen inzetten bij de aanpak van schuld- en armoedebestrijding.

,,Sommige regelingen werken niet goed. Die gaan we aanpakken. En we helpen mensen in problemen", zegt Lutz Jacobi, mede-initiatiefnemer van het Platform Armoede en Schulden Leeuwarden.

Leeuwarden telt bijna tienduizend huishoudens die te maken hebben met armoede of een minimuminkomen. Ruim drieduizend kinderen in de gemeente groeien op in armoede: zestien procent van het totaal. Voor die kinderen en hun ouders is het Platform opgericht. Vooralsnog bestaat deze club uit opbouwwerker Douwe Beimin, ervaringsdeskundige Laila van der Laan, PvdA-raadslid Lutz Jacobi en nog vijf mensen, die allemaal hun eigen kennis inbrengen. Kennis van wat speelt in de wijken, waar mensen tegenaanlopen.

Vrij, maar geschrokken
Laila van der Laan weet uit ervaring waar goedbedoelde regels toe kunnen leiden. ,,Ik was pas van school, werkte hard aan mijn eigen zaak, maar kwam niet uit de uitkering. Mijn gemaakte uren gaf ik netjes op, maar deze belandden niet bij de juiste ambtenaar. Plots werd mijn uitkering stopgezet. Toen ging het snel."

Enveloppen durfde Laila niet meer open te maken. Rekeningen en aanmaningen stapelden zich op. Zo liep de schuld op tot twintigduizend euro. Bij het Frontlijnteam klopte ze aan voor hulp. Toch moest ze nog anderhalf jaar wachten voordat ze hulp kreeg in de vorm van bewindvoering. Pas toen kreeg ze haar financiële zaken weer op orde. Sinds augustus staat Laila weer op eigen benen. Zonder bemoeienis van de bewindvoerder.

,,Ik voel me vrij, maar ben ook geschrokken van waar ik tegenaan liep",  zegt Laila. ,,De laatste anderhalf jaar was ik al schuldenvrij, maar de bewindvoering vond dat ik het nog niet alleen kon. Daarvoor moest ik €120,- per maand betalen. Van mijn uitkering. Duur en totaal onnodig! Heb ik meerdere keren aangeven. Maar je wordt behandeld alsof je onnozel bent."

Doordringen bij beslissers
Precies dit soort knelpunten wil het Platform aankaarten. Bij de gemeente, zorgverzekeraar, woningcorporaties en de politiek. Jacobi diende afgelopen juli een motie in die de gemeente oproept ervaringsdeskundigen in te zetten bij schuld- en armoedeaanpak. Dat gaat nu gebeuren, want de motie werd aangenomen.

,,We willen doordringen bij de beslissers", zegt opbouwwerker Douwe Beimin. ,,Ook bij zorgverzekeraars en corporaties. Daar denken ze te vaak vanuit instellingsbelang en regels. Dat leidt tot problemen. Denk vanuit de cliënt! Wat heeft zij nodig? Praat niet óver mensen, maar mét mensen. En maak gebruik van hun ervaringen."

Welke zaken direct moeten worden aangepakt? Beimin noemt er twee. ,,Zorg voor een vast contactpersoon bij de sociale dienst: weet wat je cliënten kunnen en willen! En pas de bewindvoering aan. Geen commerciële partijen meer, het moet een taak worden van de gemeente."

Meehelpen? Meld je aan!
Laila wil haar ervaring graag inzetten om mensen met schulden te adviseren. ,,Dat kan al in een vroeg stadium, zodat de schuld beperkt blijft. Maar ook bij grote schulden kan ik helpen. Liefst samen met andere ervaringsdeskundigen. Dus meld je aan! Bel 06-27193366."

Tekst: Marco van der Leest


Auteur

Redactie