Yn it Skaad fan ‘e Toer over dorp in rep en roer

Ryptsjerk

De voorstelling Yn it Skaad fan ‘e Toer in Ryptsjerk gaat op vrijdag 5 oktober in première met daarna nog zeven voorstellingen waarvan de laatste op zaterdag 20 oktober.

‘Had ik mijn mond maar gehouden… Het dorp is in rep en roer’ zo luidt de prikkelende en wervende tekst. En daarmee is volgens regisseur Hans van Buuren niets te veel  gezegd want de voorstelling belooft volgens hem daarnaast ook nog veel spektakel.

Aan de basis van dit tumult staat een gerucht over een heuse Rembrandt en als dat op waarheid berust dan zou dat veel geldelijk gewin betekenen. En waar de factor geld binnenwandelt dan is zijn metgezel tweespalt nooit ver weg. Die tegenstelling tussen traditie en geldzucht, tussen anonimiteit en in de schijnwerper willen staan vormt de rode draad in de voorstelling Yn it Skaad fan de Toer. ,,Dat gerucht van een echte Rembrandt zorgt er voor dat mensen uit hun eigen schaduw stappen en dat heeft leuke en minder leuke kanten. Want je treedt uit je eigen comfortzone’’, zo zegt Van Buuren.

Het verhaal is geschreven door Margreet de Heer en de muziek is van Martin Beekman. De voorstelling wordt op twee locaties gespeeld. Het eerste deel speelt zich af in Dorpshuis De Einekoer om vervolgens voor de apotheose naar de kerk te verhuizen waarbij ook onderweg  het nodige te beleven valt. Het is een muzikaal theater met pittige kanten van en door het dorp Ryptsjerk. Want als je alles meetelt, inclusief bijvoorbeeld verkeersregelaars, dan kom je op ongeveer tachtig mensen uit die allemaal enthousiast meedoen. Met daarnaast een aantal professionals waaronder Van Buuren zelf maar ook Kimberley Piek en Koos van der Wal die de hoofdrollen spelen.

De voorstelling staat geheel op zichzelf maar is wel verweven met elementen uit de voorstellingen van mei dit jaar. Zo heeft Martin Beekman muzikale elementen uit de workshops van de beroemde Poolse band Kroke verwerkt in de muziek van de voorstelling. Ook de hoofdpersonen Maccovius en Antje van Uylenburgh uit de voorstelling van mei zullen op kousenvoeten deze voorstelling binnensluipen. Met Kimberley Piek in de rol van Tetsje en Antsje, terwijl Koos van der Wal de rol van dominee Chris Roorda combineert met Maccovius. Dubbelgangers, spiegels van tweekoppige zielen.

Van Buuren had de rollen van de dorpsjeugd graag meer uit eigen dorp gehaald. Maar niemand meldde zich, gelukkig dienden zich verschillende talentvolle jonge spelers uit de regio aan. Het blijft natuurlijk spannend hoe de voorstelling zal vallen in Ryptsjerk want menig inwoner zal speuren naar overeenkomsten met bestaande dorpsbewoners. ,,Natuurlijk heb je bepaalde mensen voor ogen, maar elke overeenkomst met bestaande personen berust op louter toeval’’, aldus Van Buuren lachend.

Met de actualiteit van ‘nepnieuws’ en de machinaties van kunsthandelaar Jan Six rondom een pas ontdekt schilderij van Rembrandt wordt het thema van Yn it Skaad fan ‘e Toer er alleen maar actueler op. Aan de andere kant is de strijd tussen licht en donker, verwerkt in de titel van de voorstelling, een universeel menselijk thema dat niet aan stad of dorp is gebonden.

Per voorstelling is er ruimte voor 120 toeschouwers en kaarten zijn te verkrijgen via www.vanplan.nl en www.ynitskaadfanetoer.nl. Voor meer info en kaartverkoop kunnen mensen ook bellen met 0681440355 of mailen naar info@ynitskaadfanetoer.nl. Tevens zijn er kaarten verkrijgbaar op de Facebookpagina: www.facebook.com/pg/ynitskaadfanetoer/about

Tekst: Rynk Bosma


Auteur

Redactie