Mienskipsprojecten ontvangen bonus van €2.018,-

Leeuwarden

Vijf initiatieven uit de mienskip ontvingen woensdagavond 12 september een bonus van €2.018,-. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen dit jaar subsidie uit de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Bonus
De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018: een iepen mienskip laten zien, waarbij een eigenwijze en betrokken gemeenschap oog heeft voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen. De winnaars ontvangen daarom de bonus van €2018,-.

De winnaars zijn:

  • Sport en Bewegen - Raerd
  • ’t Hof van Heden - Engwierum
  • Musical Cats – Drachten
  • Schaakeiland - Schiermonnikoog
  • Kunst en Kids – Leeuwarden

Kijk voor meer informatie op: www.fryslan.frl


 


Auteur

Redactie