Cambuursterhoek ontvangt €25.000,- van het Oranje Fonds

Leeuwarden

De prachtige bijdrage van het Oranje Fonds is ter ondersteuning van de aanpassing van het wijkcentrum om meer oudere buurtbewoners een plek te bieden, waar ze samen kunnen ontbijten, lunchen en koffiedrinken.

Zo wil cambuursterhoek de eenzaamheid onder ouderen in de wijk terugdringen. In Cambuursterhoek  wonen veel ouderen nog zelfstandig.  Regelmatig en gezond eten is voor veel ouderen een hele opgave. In de wijk zijn vrijwilligers actief, die in het wijkcentrum helpen met de bereiding. Samen eten is gezelliger en het is een goede reden om er regelmatig even 'uit' te zijn.

Dit project is mede tot stand gekomen door de bijdragen van vele fondsen, en van de gemeente Leeuwarden. Met de bijdrage van het Oranje Fonds wordt Cambuursterhoek in staat gesteld om de verbouw van de keuken te realiseren. ,,Je kunt je niet voorstellen hoe blij we hiermee zijn”, zegt Marten Stoelwinder, voorzitter van Stichting Wijkwerk Cambuursterhoek.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen  euro zo’n 9.300  initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor de ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door  de nationale Postcode Loterij, De Lotto, en door Vrienden  en  bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.


Auteur

Redactie