Open Monumentendag in teken van schoolgebouwen en meer

Leeuwarden

Het hoofdthema van de Leeuwarder Open Monumentendag op zaterdag 8 september is schoolgebouwen. Een thema waarmee iedereen ‘wel iets heeft’. Van strenge gebouwen die ontzag inboezemden, tot open gebouwen afgestemd op de beleving van de leerling. Ook andere gebouwen in onze regio zijn geopend.

Schoolgebouwen zijn een spiegel van maatschappij en tijdgeest. Leeuwarden heeft veel prachtige voorbeelden, van vroeger tijden tot nu en van kleuterschool tot hbo-school. In welke bijzondere stijl was uw school eigenlijk gebouwd? Wie of wat zit er nu in? Leidt uw vroegere docent u rond? Komt het zaterdag zien!

Centraal Informatiepunt op zaterdag 8 september 10-17 uur en gratis routekaart: De Bres, Schoolstraat 4. Koop hier bij de stand van de historische vereniging Aed Levwerd het rijk geïllustreerde boek Leeuwarden maakt school. Schrijf u in als lid en ontvang driemaal per jaar Leovardia, hèt magazine vol verhalen over Leeuwarden en haar rijke historie.

Centraal informatienummer: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Groeneweg 1, 058-233 23 50. Hier ook gratis routekaart en doorlopend films en fototentoonstelling over Leeuwarder onderwijs en schoolgebouwen. Ook in het HCL is het fraaie boek Leeuwarden maakt school te koop.

De gratis routekaart kunt u nu al halen bij het Historisch Centrum, Groeneweg 1. U kunt die kaart met beschrijving van de gebouwen ook thuis downloaden op de sites aedlevwerd.nl, historischcentrumleeuwarden.nl en openmonumentendag.nl. Kijk voor info ook op de Facebookpagina Openmonumentendag Leeuwarden.

Hier de lijst van scholen die op 8 september tussen 10.00 en 17.00 uur voor u open gaan. Soms is een deel van de school te bekijken. In elke school ligt een uitgebreide beschrijving van het gebouw.

1. De Bres – Schoolstraat 4. Centraal informatiepunt OMD
2. Sint Anthonyschool – Sint Anthonystraat 6
3. Prinsentuinschool (= HCL) – Groeneweg 1
4. Stedelijk Gymnasium – Noorderweg 1
5. Gemeente hbs nu Popacademie – Achter de Hoven 23
6. Vijverschool – Oostersingel 70
7.  Buitenschool – J.H. Knoopstraat 2
8.  Maria Louiseschool/Koningin Wilhelminaschool – Transvaalstraat 75
9.  Sint Thomasschool – Averkampstraat 10
10. Marije’s Kleuterhof – Bachstraat 61
11. M.T.S. – Molenstraat 6
12. Vosseburcht – Coornhertstraat 8
13. Bakkersvakschool – Ruusbroeckstraat 36
14. Beyers Naudé Gymnasium – Gymnasiumstraat 36
15. Christelijke LTS -  Cornelis Trooststraat 48

Extra open monumenten in Leeuwarden
a. Weeshuisschooltje, klaslokaal voormalig Nieuwe Stadsweeshuis en Voogdenkamer, Schoenmakersperk 2. Ingang: even via Levissonstraat omlopen naar vroegere hoofdingang: de historische Weeshuispoort.
b. Haniahof (tussen Haniasteeg en Ype Brouwersteeg), Leeuwarden: Grafisch Atelier, kunstenaars open ateliers en expositie.
c. Rabobank (voorheen Friesland Bankgebouw) Koepel, bankkluizen en loketten, Beursplein 1: open tussen 9.30 en 14.00 uur.
d. Huis van Eysinga (1779) , Koningsstraat 25: open tussen 10.00 en 17.00 uur.
e. Vrijmetselaarsloge, Bij de Put 15 (niet geduid op kaart)
f. Aanloophuis van de kerken, Bagijnestraat 36: open tussen 11.00 en 14.00 uur (niet geduid op kaart)

Activiteiten buiten de stad
De gemeente Leeuwarden is groter gegroeid en daarom zijn er ook allerlei activiteiten in dorpen rond de stad:

Stiens: Doktershûs, Smelbrêge 6; open zaterdagmiddag 8 en zondagmiddag 9 september. Aanmelding nodig: www.stinze-stiens.nl/agenda.
Stiens: Pakhûs, Smelbrêge 9: open van 10.00 tot 17.00 uur. Monumentendaglezing Paul Borghaerts om 11.00 en 14.00 uur. Aanmelding nodig: www.stinze-stiens.nl/agenda.
Jelsum Dekemastate: Let op afwijkende openingstijden: open van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag èn zondag. Optredens van dansgroepen.
In Jelsum, Stiens en Feinsum zijn zaterdag de kerkgebouwen en torens te bekijken.
Grou: Sint Piterkerk, Kerkstraat 6: open tussen 13.30 en 17.00 uur.
Grou: Gereformeerde kerk, Kievitstraat 3: open voor bezichtiging tussen 13.30 en 17.00 uur.
Grou: Raadhuis, Stationsweg 1: twee rondleidingen om 10.00 en om 14.00 uur.
Grou: Museum Hert fan Fryslân open van 13.00 tot 17.00 uur.
Grou: Wilhelminapark (van tuinarchitect Vlaskamp).


Auteur

Redactie