Plekken, planten en dieren in zeven dorpen Leeuwarderadeel

Regio

De opvallende blauwe fotoborden in Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Finkum, Hijum en Alde Leie, de Parels van Leeuwarderadeel, worden in het weekend van 24 en 25 augustus opnieuw gewisseld.

Met het aflopen van de zomer verdwijnen de foto’s van de sloten, vaarten, havens en plassen van Leeuwarderadeel en komen weer 7x7 grote nieuwe foto’s voor in de plaats. Fotoclub 8-88 heeft ditmaal de lens gericht op de natuur en het landschap in een meer brede zin. Het resultaat van deze fotografie-opdracht zijn schitterende afbeeldingen van plekken, planten en dieren in en rondom de zeven dorpen. De fotografen laten de schoonheid zien van velden en akkers, en van het noeste werk daarop. De foto’s zijn fraaie ‘ansichten’ van Leeuwarderadeel in haar volle groene glorie. Met oog voor detail hebben de lokale amateurfotografen hun eigen omgeving in beeld gebracht.

Dat de ‘Parels’ bij het publiek goed in de smaak vallen, blijkt uit het feit dat regelmatig foto’s uit de lijsten worden weggenomen. Het verdwijnen van foto’s is op zich uiteraard erg jammer, maar het is tevens een compliment voor de makers.

De initiatiefnemers hopen met dit project de bijzondere en soms vergeten schoonheid en eigenheid van de opgeheven gemeente Leeuwarderadeel op een prikkelende, positieve manier onder de aandacht te brengen. Het project is bedoeld voor de eigen gemeenschap, maar natuurlijk ook voor de vele bezoekers en buitenstaanders. Op elk fotobord worden andere foto’s tentoongesteld: het loont dus de moeite om een toer te maken langs alle dorpen. Op de borden vindt de bezoeker steeds een handige plattegrond van de locaties van de andere borden.  

De borden hebben in de loop van 2018 een aantal keren van inhoud gewisseld, met thema’s als Water en Winter. Het afsluitende thema zal Evenementen & Straatbeelden worden, met aandacht voor de in het afgelopen jaar in Leeuwarderadeel georganiseerde KH2018 activiteiten. Daarna volgt nog een overzichtspresentatie met een lezing, die nog nader zal worden aangekondigd.  

Parels van Leeuwarderadeel is een onderdeel van het ‘Iepen Mienskip’–programma van Culturele Hoofdstad 2018. De foto’s laten de gemeenschap en haar leefomgeving in volle glorie zien, vastgelegd door leden van diezelfde gemeenschap. Het is een initiatief van de werkgroep Kulturele Haadstêd 2018 yn Ljouwerteradiel. Deze werkgroep zal het gehele jaar in voormalig Leeuwarderadeel Mienskip-projecten en evenementen ondersteunen, steeds in nauwe samenwerking met de Plaatselijke Belangen en andere betrokkenen. Meer informatie over de KH2018 activiteiten in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel is te vinden op www.leeuwarderadeel2018.nl.


Auteur

Redactie