Voorbereidingen Havenconcert Britsum in volle gang

Leeuwarden

Het concert met als thema 'Mienskip & Wetter' vindt plaats op zaterdag 22 september vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis en het evenement is bedoeld voor jong en oud.

De inititatiefnemers hopen dat er ook bezoekers met de boot komen. Dan wordt het namelijk een echt 'Havenconcert'. 

De muzikanten komen bijna allemaal van eigen bodem. Het Kinderkoor van de Basisschool De Swirrel onder leiding van Marleen, Top 100 Coverband Virus, Shantykoor Bluswater, het Jankfoddekoar Tûzen Triennen , Zanggroep de Welle en de Graham Lowlanders. Kortom, voor ieder wat wils.

In het kort het programma:
Het terrein is vanaf 19.30 uur toegankelijk waarbij er gelegenheid is om alvast een drankje of hapje te kopen. Om 20.00 uur sluiten de bar en de snackkar, want dan begint het concert. Tijdens het concert worden er geen consumpties verkocht. Halverwege het concert is er een pauze waarin een loterij wordt gehouden met mooie prijzen, de hoofdprijs is gesponsord door restaurant de Smalle Brug in Stiens. De verwachting is dat het concert rond 22.30 uur is afgelopen. Tijdens de pauze en na afloop is er een snackkar en de bar (verzorgd door de medewerkers van Britsenburgh) zijn weer geopend. Virus zal nog enige tijd doorspelen zodat het mogelijk is nog even met de voetjes van de vloer te gaan. De verwachte eindtijd zal rond 0.00 uur zijn.

De organisatie bestaat uit een aantal enthousiaste mensen: Bea en Thea van de Werkgroep KH2018 Leeuwarderadeel, Yvonne en Leonie van Plaatselijk Belang Britsum en Marleen van Virus heeft het muzikale deel voor haar rekening genomen. Medewerking wordt verleend door leden van watersportvereniging de Klompschippers, Hessels’ toiletwagen, Vrijwilligers van Britsenburgh, Wiersma tentenopbouw, Licht - en geluidsbedrijf Flash, Stichting Praamvaren Leeuwarden en nog vele anderen.
Het belooft een waar spektakel te worden!! Maar… zoals bij ieder evenement zijn er vrijwilligers nodig! De organisatie doet bij deze een oproep: ,,Wij hebben al een aantal enthousiaste mensen maar nog steeds niet voldoende. Wie wil ons team komen versterken? Het gaat om werkzaamheden voor de op- en afbouw en voor hulp op de avond zelf. We hopen natuurlijk dat er enthousiaste omwonenden zijn die ons willen komen helpen om er een fantastische avond van te maken!" Geef je op als vrijwilliger via: Leonie Feenstra leoniefeenstra@gmail.com of Yvonne van Straalen yvonnenvanstraalen@hotmail.com.

Meer informatie: www.leeuwarderadeel2018.nl
 


Auteur

Redactie