Open kampioenschap jeu de boules Littenseradiel

Mantgum

Jeu de boulesvereniging 'Wjukslach' organiseert op zaterdag 9 september weer het jaarlijkse open kampioenschap Littenseradiel in Mantgum.

Hoewel de gemeente Littenseradiel sinds dit jaar niet meer bestaat blijft de naam wél verbonden aan dit toernooi. 

Dit kampioenschap is open voor spelers zonder licentie en spelers hoeven geen lid te zijn van een vereniging. Wel wordt er gespeeld volgens de regels van de Nederlandse jeu de boulesbond. Het inleggeld is vijf euro per persoon en opgave is per doublette. U kunt zich voor donderdag 7 september opgeven bij wedstrijdleider Gjalt Kuperus telefoon 0582519717 of kgjalt@gmail.com. Deelnemers moeten om tien uur aanwezig zijn en de wedstrijden beginnen om half elf.

Er worden  vier voorgelote partijen gespeeld. De hoogste geëindigde doublettes spelen om de eerste en tweede plaats en respectievelijk om de derde en vierde plaats. Na de finale is de prijsuitreiking in de Wjukken. Iedereen is van harte welkom.


Auteur

henk.albers