Atelier III in Warga volgt eigen nieuwsgierigheid

Warga

Atelier III toont vier keer per jaar werk van kunstenaars uit geheel verschillende kunstdisciplines.

Tot en met zondag 9 september is er werk te zien van drie uiteenlopende kunstvormen: keramiek van Jies Haantjes, schilderijen van Erica Tasseron en wolschilderijen van Pytsje Cuperus. Atelier III is een galerie voor hedendaagse kunst maar wil nadrukkelijk geen galerie zijn in de gebruikelijke betekenis. En dat heeft weer te maken met hoe de beide eigenaars Ina Bezuijen en Hensen Trenning zelf in het leven staan. Het grote verschil met bijvoorbeeld andere galerieën is dat Atelier III werkt op basis van non-profit, het maken van winst behoort niet tot de doelstellingen. Dat betekent dus dat er bij verkoop van werk geen percentage naar de galerie gaat. Want het echtpaar wil het anders: ,,Vrij zijn in de keuze van kunst, wij willen onze eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen en de kunstenaar zelf aan zijn/haar werk laten verdienen, wij zijn alleen maar een platform’’, zo verwoordt Bezuijen het beleid.

De galerie is gevestigd in een voormalige tandartspraktijk en in 2010 kwam het pand op hun pad. Bezuijen en Trenning namen twee jaar de tijd om het volgens eigen smaak in te richten en zo opende Atelier III in 2012 officieel de deuren. Ook de naam Atelier III is niet willekeurig, Bezuijen: ,,Het is gelegen aan de Skuorre 3, het bevat drie ruimtes en het is mijn derde galerie na Groningen en Goutum.’’

Trenning was ooit ontwerper binnen- en buitengebied bij Oranjewoud terwijl Bezuijen werkzaam was in het onderwijs. Daar kwam twee jaar geleden voor beiden met een vervroegde pensionering een einde aan. ,,Nu hebben we meer tijd voor onze passie, de kunst. Op dit moment hebben wij een expositie van twee autodidacten wat betreft kunst en een professionele keramist.’’

Fotografie, beeldhouwkunst en schilderijen zijn de drie hoofdpijlers wat betreft het genre dat wordt geëxposeerd. Hensen is vormgever, ontwerper en fotograaf en dat sluit mooi aan bij het schilderen van Bezuijen. Als er geen expositie is, dan wordt de derde expositieruimte veranderd in werkruimte.

Bezuijen en Trenning zijn geen vakantiegangers, Bezuijen: ,,Wij gaan liever langs de verschillende kunstroutes in het land. Vinden wij iets mooi, ongeacht de kunstdiscipline, dan benaderen wij de kunstenaar voor een expositie. En de kunstenaar is dan vrij om nieuwsgierig te zijn naar een mogelijke expositie in Friesland.’’

Een formule die heeft geresulteerd in de huidige expositie van deze drie kunstenaars, twee uit Warga en één uit Ryptsjerk. In het najaar in november/december is er een expositie met aquarellen van Johan Meeske. De openingstijden zijn vrijdags, zaterdags en zondag van 14.00 - 17.00 uur. Ook is er bezichtiging op afspraak mogelijk. Meer info: www.atelierlll.nl.

Tekst: Rynk Bosma


Auteur

Redactie