Presentatie boekje en app Taal fan it hert

Leeuwarden

De presentatie van het boekje plus de app Taal fan it hert vond dinsdagmiddag In MeM Livingroom of Languages in Leeuwarden plaats.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte de eerste exemplaren uit aan Friezen die voor het boekje werden geïnterviewd. Het boekje en de app geven informatie over Fryslân, de Friezen en de Friese taal. De provincie Fryslân stelt ze gratis beschikbaar in vier talen: Fries, Nederlands, Duits en Engels.

De provincie wil de bezoekers en de eigen inwoners graag kennis laten maken met de rijkdom van de Friese taal. Ook de geschiedenis van het Fries en de positie van de Friese taal nu en vroeger komt aan de orde. Poepjes: ,,It Frysk spilet in wichtige rol yn ús provinsje. It is de memmetaal fan mear as de helte fan alle ynwenners fan Fryslân. Yn it deistich libben nimt it in belangryk plak yn. Foar Friezen, mar ek foar my is it de taal dy’t it tichtst by dyn gefoel stiet; it is de taal fan dyn hert.”

App
De boekjes zijn te krijgen bij o.a. Afûk, Fryske Akademy, Obe (Lân fan taal), LF2018, MeM Livingroom of languages, VVV Leeuwarden, Tresoar, HCL en provincie Fryslân. De Taal fan it hert-app is aanvullend materiaal te vinden over de onderwerpen in het boekje. Ook bevat de app een wandelroute door Leeuwarden. De route gaat langs plaatsen met een grote betekenis voor het Fries en verschillende Friese iconen.

Bij de presentatie zijn ook de ‘Fryske hertsjes’ gelanceerd: 'de swietste snoepkes yn de moaiste taal'. Deze bekende vruchtenhartjes met Friese woorden erop zijn speciaal voor dit project gemaakt bij Fortuin in Dokkum. De hartjes zijn verkrijgbaar bij VVV Leeuwarden en de Afûk.

Link naar de app in de App Store:
itunes.apple.com/nl/app/taal-fan-it-hert/id1385035493?mt=8

Link naar de app in Google Play:
play.google.com/store/apps/details?id=nl.fryslan.tfih&hl=nl


Auteur

henk.albersactie