Jeugdactiviteit: waterdiertjes vangen in Ryptsjerksterpolder

Ryptsjerk

It Fryske Gea organiseert op maandag 23 juli - speciaal voor de jeugd - een excursie waterdiertjes vangen in de Ryptsjerksterpolder.

De excursie vindt van 10.00 tot 12.00 uur plaats op de Grutte Wielen. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis en niet-leden betalen vier euro.

Wie hieraan deel wil nemen moet zich uiterlijk een dag van te voren aanmelden (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit of het nummer 0511 – 53 96 18.


Auteur

Redactie