Gemeente bereid afronding Blokhuispoort met €1,35 miljoen te financieren

Leeuwarden

De herontwikkeling van de Blokhuispoort (tot nu toe) is inhoudelijk een succes. Helaas zijn we (Gemeente Leeuwarden) begin 2018 geconfronteerd met een tekort van ontwikkelaar BOEi.

Dit tekort is inmiddels teruggebracht naar €2,7 miljoen. Zo’n €1,5 miljoen hiervan is een tekort op gedane werkzaamheden. Voor de resterende werkzaamheden is nog eens €1,2 miljoen nodig. Het gaat hier om het afronden van de kapel, de herinrichting van de pleinen en de kantoren voor de creatieve bedrijven. De gemeente Leeuwarden vindt dat BOEi verantwoordelijk is voor het oplossen van het te ontstane tekort.

De directie van BOEi verzocht de gemeente Leeuwarden in april om te onderzoeken of zij het tekort willen financieren. De Raad van Commissarissen (RvC) van BOEi kwam kortgeleden met een andere insteek. Zij verwachten dat de gemeente Leeuwarden het resterende tekort voor haar rekening neemt in de vorm van subsidie.

In het gesprek met de RvC heeft Leeuwarden aangegeven een financiering te willen verstrekken van maximaal €1,35 mln, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Dit is inclusief de afronding van de herontwikkeling. Dit bedrag moet in de komende jaren terug worden betaald. Dit voorstel doet de gemeente vanuit de wens om de herontwikkeling van de Blokhuispoort af te ronden. 

De gesprekken met BOEi gaan verder na het zomerreces.


Auteur

Redactie