Theateravond alleen voor vaders en zonen

Leeuwarden

De theatervoorstelling ‘Slauerhoff – In Memoriam Patris’ gaat over de dichter Jan Slauerhoff die in 1898 in Leeuwarden werd geboren.

Het werk van de romantisch-kosmopolitische dichter wordt nog steeds veel gelezen. Slauerhoff schreef het herdenkingsgedicht In Memoriam Patris een jaar voor zijn eigen dood. Dan pas ziet hij onder ogen hoe hij zijn vader herinnert. De begrafenis van zijn vader in Huizum komt uitgebreid aan de orde in het uitzonderlijk langen gedicht met liefst 34 kwatrijnen, dus 34 ‘verhalen’.

De Dorpskerk Huizum, oudste monument van de stad Leeuwarden, doet mee aan het Under de Toerproject uit het hoofdprogramma van LF2018. Alle evenementen van de Dorpskerk (expositie, theatervoorstellingen en diverse vertalingen van het gedicht) zijn gewijd aan het gedicht In Memoriam Patris. Omdat daarin de vader-zoonrelatie centraal staat is besloten om de voorstelling op 23 september (20.30 uur) alleen open te stellen voor vaders en zonen. Op de andere avonden (14, 15, 16 en 22 september) zijn ook andere bezoekers van harte welkom, maar de Dorpskerk wil graag ervaren hoe het is als alleen vaders en zonen tot de voorstelling op 23 september worden toegelaten. Zij wil ook in de nazit van de prikkelende voorstelling nadrukkelijk stimuleren dat vaders en zonen met elkaar in gesprek gaan over hun relatie. De ervaring leert dat dat moeders en dochters vaak gemakkelijker afgaat. De voorstelling is voor vaders en zonen een mooie aanleiding om eindelijk eens concreet stil te staan bij wat ze voor elkaar voelen en betekenen. Slauerhoff en zijn vader vonden daar vaak moeilijk woorden voor, zo blijkt uit In Memoriam Patris en uit de theatervoorstelling zelf. Hij schrijft in het gedicht over zijn vader: ,,Wie weet hoeveel tederheden je in jezelf hebt verstikt." Hij verwacht dat hij hem pas na zijn dood ‘langzaam geheel zal ontdekken’. Dan is het te laat. Wat deze woorden en de theatervoorstelling leren is dat het nooit te vroeg is om die gevoelens eens daadwerkelijk uit te spreken. Vandaar de keuze om de theatervoorstelling op 23 september alleen voor vaders en zonen toegankelijk te maken. Om hen te stimuleren om mogelijke schroom te overwinnen worden onder de bezoekers vijf exemplaren verloot van het boek Tienmaal In Memoriam Patris. In dat boek staat het gedicht in het Nederlands, Fries, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Russisch en Chinees en wordt op 7 september 2018 gepresenteerd. Gooitsen Eenling, artistiek leider, antwoordt op de vraag of het niet gewaagd is om slechts een minderheid van de bevolking toe te laten: ,,Ja, het is gewaagd en inderdaad een minderheid: niet elke man is vader, maar elke zoon heeft wel een vader. De kerk komt vast vol. We gaan dit experiment voor een van de voorstellingen dan ook graag aan." 

Informatie over de diverse evenementen is te vinden op www.slauerhoff-2018.nl


Auteur

Redactie