Dag van de Vluchteling in Blokhuispoort

Leeuwarden

De Internationale Dag van de Vluchteling wordt door vijf organisaties aangegrepen om samen in de Wasknijper in de Blokhuispoort een middag van ontmoeten en verbinden te houden.

Op 20 juni 1951 namen de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aan. Precies vijftig jaar later riepen zij deze dag uit tot de Internationale Dag van de Vluchteling. Een dag die oproept te blijven streven naar een blijvende oplossing voor de miljoenen vluchtelingen wereldwijd en die bijdraagt aan begrip voor vluchtelingen. De vijf organisaties geven hieraan gehoor met een gevarieerd programma waarin de vluchteling centraal staat.

Met lezingen, een workshop, muziek en kunst vragen de organisaties aandacht voor de positie van vluchtelingen in Nederland en wat dit van de Leeuwarder samenleving vraagt. Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Nederlanders komen aan het woord. Onderwerpen zijn onder andere barmhartigheid en omzien naar elkaar. Het publiek wordt van harte uitgenodigd vragen te stellen en mee te praten.

Keuzes en beeldvorming
Lisa de Haan en Amina Mohamed van VluchtelingenWerk Leeuwarden geven een workshop die deelnemers aan het denken zet over vragen en keuzes waarmee vluchtelingen tijdens hun vlucht en het opbouwen van een nieuw bestaan worden geconfronteerd. Daarnaast gaan zij in op feiten en fabels over vluchtelingen. Welke beelden bestaan er in Nederland van vluchtelingen, waarop zijn die gebaseerd en kloppen ze of moeten ze worden bijgesteld?

In beeld
De middag wordt afgesloten met een bijzonder optreden door Melvin van Eldik, waarna burgemeester Ferd Crone een kunstwerk krijgt aangeboden dat de Dag van de Vluchteling verbeeldt.

Iedereen is welkom op 20 juni. De toegang is gratis. Het programma begint om 13.30 met inloop, bij de koffie en thee worden vredeskoekjes aangeboden die zijn gemaakt door vrijwilligers van Wellzo. Na afloop van het officiële programma, rond 17.30, is er tijd om elkaar te ontmoeten en verschillende presentaties te bekijken.

De Dag van de Vluchteling in Leeuwarden wordt georganiseerd in samenwerking met VluchtelingenWerk Leeuwarden, Amnesty International Leeuwarden, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân en het Vredesplatform Friesland.


Auteur

Redactie