Oordeel mee tijdens voorstelling Terror

Leeuwarden

Mag je bewust meer dan honderd mensen de dood in jagen, als je daarmee de levens van tienduizenden mensen redt? Dat is de centrale vraag in de voorstelling 'Terror' die op vrijdag 15 juni in De Harmonie te zien is.

In dit spannende stuk maak je de rechtszaak mee waarin een piloot wordt aangeklaagd voor de moord op 148 mensen om daarmee een grotere ramp te voorkomen. Jeroen Spitzenberger is de piloot, Johanna ter Steege speelt de officier van justitie, Clairy Polak de rechter en jij bent de jury!

Het publiek is nadrukkelijk onderdeel van 'Terror'. In de pauze wordt de bezoekers gevraagd zich uit te spreken: schuldig of onschuldig. ,,Deze voorstelling doet een heel nadrukkelijk appèl op het publiek, want er wordt ze gevraagd hun oordeel uit te brengen", zegt Jeroen Spitzenberger. ,,Is de piloot schuldig of onschuldig? Wij spelen een rechtszaak maar het publiek speelt de jury. Dat vraagt om een heel actieve houding. Na de voorstelling is er de mogelijkheid om onder leiding van Clairy Polak verder te praten. Dan merk je hoe goed mensen hebben geluisterd.” 

Denken onder de loep
Behalve dat 'Terror' boeiend en spannend is, is het ook een denkoefening. Spitzenberger: ,,Het is mooi om mee te maken. Een deel van het publiek heeft zich vooraf al een mening gevormd, maar tijdens de ‘rechtszaak’ krijg je argumenten te horen waar je nog niet over na hebt gedacht. De tekst laat veel ruimte voor twijfel. En daarmee ook voor nuancering en kleur. Ik vind het mooi als mensen zich openstellen en bereid zijn hun opvattingen onder de loep te nemen. Dat je durft je overtuigingen los te laten. Juist in deze tijd van tegenstellingen is dat waardevol. Het theater is bij uitstek de plek om dat te doen. Dat is voor mij de reden om naar het theater te gaan en mee te werken aan dit toneelstuk. In het veilige donker kun je reflecteren op je opvattingen en gedrag. Het publiek krijgt te maken met een complexe case waarin geen enkelvoudig goed antwoord bestaat. Je kunt de ‘rechtszaak’ vanuit verschillende invalshoeken benaderen: filosofisch, juridisch en moreel.  Dat vind ik zo goed aan de tekst en de voorstelling. Het publiek moet beslissen of de piloot ‘schuldig’ of ‘onschuldig’ is. Het stuk zorgt ervoor dat je gaat nadenken over je overtuigingen waardoor je tot deze beslissing bent gekomen. Dat is een meerwaarde.” 

Onzekere uitkomst
Doordat het publiek in de pauze een oordeel velt, staat het verloop van de voorstelling niet vast. Jeroen Spitzenberger: ,,We hebben geen idee wat het publiek besloten heeft. Na de pauze komt de rechter terug op het toneel en krijgt de envelop met het vonnis overhandigd. Ook dan pas horen wij wat de uitkomst is. Heeft het publiek massaal schuldig of onschuldig gestemd of was het 'kielekiele'? We waren benieuwd of er verschil in stemming zou zijn in bijvoorbeeld het Zuiden of het Noorden of in de grote stad of provincie. Er bleek geen enkel verschil. Het is wel zo dat het grootste deel van de mensen de piloot onschuldig verklaart. Alhoewel sommige mensen hun mening tijdens de nazit, onder leiding van Clairy Polak, alsnog bijstellen. Ik vind dat mooi, dat je met z’n allen die ervaring van een rechtszaak ondergaat en uitgedaagd wordt zélf te denken en te twijfelen.”

Kijk voor meer informatie en kaarten op harmonie.nl


Auteur

Redactie