Friese Zangdienst met Kwartettenkoor

Leeuwarden

De Doopsgezinde Vermaning biedt zondag 27 mei om 10.00 uur plaats aan een Friese zangdienst, met medewerking van het Kwartettenkoor onder leiding van Hindrik van der Meer.

De titel van de dienst is: 't Goede is sterker as it kweade.

Voor Hindrik van der Meer zijn taal en muziek twee kanten van hetzelfde verschijnsel. Beide uitingen hebben immers klank als vertrekpunt. Hij pleit voor bescherming en enthousiasme voor minderheidstalen en -culturen. Hij is onder meer bekend geworden door de oprichting van het Kwartettenkoor, dat op speelse wijze eigentijdse liturgie in de kerken brengt. Deze dienst in een try-out voor zijn afscheid vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd.

‘Zingenderwijze mag de gemeente van Jezus Christus gelden als een stukje bewoonbare wereld.’ (Hans Bouma)
‘Het gaat in een lied om het inzingen van geloof, niet om het uitzingen van gelovigheid.’ (Willem Barnard)

Wat:                Friese Zangdienst
Wanneer:        Zondag 27 mei 2018, 10.00 uur
Waar:              Doopsgezinde Vermaning, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden
Voor wie:       kerkdienst voor iedereen


Auteur

Henk Albers Redacteur