Mienskipsprojecten ontvangen €2.018,-

Leeuwarden

Vijf initiatieven uit de mienskip hebben woensdagavond 9 mei een bonus van €2.018,- gekregen. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 117 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen begin dit jaar subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Bonus

De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van €2018,-.

De winnaars zijn:

  • Ljochtstill – Earnewâld
  • Turfvaart – Appelscha
  • Een feest voor doven – Leeuwarden
  • ’t Hasker Pompke – Oudehaske
  • Een uitdagend schoolplein voor ‘Yn de Mande’ – Schiermonnikoog
     

Initiatiefrijke Friezen
Gedeputeerde Kramer: ,,Der binne by 't soad inisjatyven yn Fryslân. Tink hjirby oan projekten op it gebiet fan duorsumens, sport foarsjennings, soarch en wolwêzen, kulturele eveneminten, en noch folle mear. Mei in protte tawijing en enerzjy sette de ynisjatyfnimmers har yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Dêr ha ik bewûndering foar!”

Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen

Initiatiefrijke inwoners kunnen tot en met 1 juni subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl


Auteur

Redactie