Tweehonderd deelnemers bij Twirreloop

Wijtgaard

De Twirreloop werd woensdag 9 mei georganiseerd door Sportvereniging Friesland.

Een kleine tweehonderd lopers genoten onder prima weersomstandigheden van een loop langs onder meer De Zwette. Het was tijdens de loop namelijk al flink afgekoeld en bij een temperatuur van 17 tot 20 graden - langs het water - was het daarom goed te doen. 

De podia waren als volgt:

14.7 km heren: 1. Jan Sytze Jonker (Hemrik) 56.20;  2. Steven Hemstra (Weidum) 1.00.07; 3. Pieter Talsma (Mantgum) 1.03.03

14.7 km vrouwen: 1. Marjan de Ruiter (Sneek) 1.17.38; 2. Nynke de Jong (Tzum) 1.23.14; 3. Annie Oosterbrink (Oldeberkoop) 1.26.58

10.1 km heren: 1. Folkert Visser (Burgum) 37.02;  2. Pieter Prins (Stiens) 37.21; 3. Hendrik de Boer (Wiuwert) 37.24

10.1 km vrouwen: 1. Femke Hemstra (Leeuwarden) 44.34; 2. Alie Brouwer (Joure) 45.37; 3. Coroline Vink (Beetgum) 47.28 

5.8 km heren: 1. Ruben Muller (Leeuwarden) 23.29; 2. Wiebe Terwisscha van Scheltinga (Reahûs) 23.34; 3. Luuk Stillebroer (Leeuwarden)

5.8 km vrouwen: 1. Liesbeth Hiddema (Jirnsum) 26.06; 2. Bettie Koops (Leeuwarden) 27.57; 3. Selena (Easterwierrum) 29.12 

2.5 km jongens: 1. Hidde van der Weij (Weidum) 10.44; 2. Jurre Muller (Leeuwarden) 11.06; 3. Niels van der Wey (Wytgaard) 11.12

2.5 km meisjes: 1. Monika Faber (Wytgaard) 12.35; 2. Sanne Brinkman (Wytgaard) 12.54

Meer informatie en een uitgebreid fotoverslag vindt u op: www.svfriesland.nl

 

 


Auteur

Henk Albers Redacteur