Tentoonstelling Nederland Zoemt in Natuurmuseum Fryslân

Leeuwarden

De Nederlandse Natuurhistorische musea zoemen! Tot eind augustus is op elf plekken, van Leeuwarden tot Maastricht en van Nijmegen tot Den Haag, ‘Nederland Zoemt – een wilde bijen expositie’ te zien.

De expositie is gericht op gezinnen, kinderen en ouders die stappen in de wereld van de bij en alles leren over deze wonderlijke insecten. De tentoonstelling bestaat uit grote panelen in de vorm van een bloem, voorzien van informatie, leuke weetjes en vragen. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op andere panelen. Daarvoor moeten bezoekers letterlijk van bloem naar bloem gaan, net als een bij. Zelf sjouwen met stuifmeel, rondlopen in een dik behaarde jas of de weg vinden in een bloem: het leven van bijen gaat niet over rozen.

Tijdens de expositie leert de bezoeker alles over het leven en het nut van wilde bijen, maar ook dat het helaas niet goed met ze gaat. Wilde bijen hebben het namelijk zwaar: de helft van alle 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening: tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Nederland biedt bijen onvoldoende leefgebied, woonruimte en voedsel. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. 

Gelukkig besteedt de expositie ook aandacht aan oplossingen: wat kun je doen om bijen te helpen? En hoe kun je bijdragen aan onderzoek naar bijen? Meedoen aan de Nationale Bijentelling bijvoorbeeld, de eerste landelijke bijentelling die gehouden wordt op 21 en 22 april. Meer informatie hierover is te vinden op www.nederlandzoemt.nl en in de folder die verkrijgbaar is in het Natuurmuseum. 

De expositie is gemaakt door de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC), het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland. Andere deelnemende musea zijn: Ecomare, Museon, Museum TwentseWelle, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis Biodiversity Center, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, Natuurmuseum Nijmegen en Universiteitsmuseum Utrecht.


Auteur

Henk Albers Redacteur