Wat is de werkelijke waarde van kunst?

Leeuwarden

Een lezing- en debatavond over de onmetelijke waarde en het belang van kunst in een meetbare wereld wordt woensdag 18 april georganiseerd.

We meten de waarde van kunst vaak langs de lat van geld, tijd, aantallen en opbrengst. Niet verkeerd, maar raakt hierbij de werkelijke waarde van kunst niet te veel op de achtergrond? Moeten we kunst misschien opnieuw waarderen? Debatteer hierover mee tijdens de Dwarskijkers-editie op woensdag 18 april om 19.30 uur bij VHDG in Leeuwarden over het belang van kunst in een meetbare wereld. Met lezingen van Thijs Lijster en Francien van Westrenen en een debat met het publiek onder leiding van Gea Smidt.

Gastsprekers

  • Thijs Lijster is docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en bekend van zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts. Hij vertelt over het onderzoeksrapport De waarde van cultuur dat ingaat op de (on)meetbare waarden van cultuur.
  • Francien van Westrenen is hoofd Agentschap bij Het Nieuwe Instituut. Ze komt vertellen over het boek Facing ValueRadical Perspectives from the arts dat zij mede redigeerde. In dit boek wordt vanuit het perspectief van kunstenaars, architecten en andere denkers waarde als een niet-economische notie opnieuw onderzocht en gedefinieerd.

Debat

Na de lezingen volgt er een debat onder leiding van Gea Smidt. Met onder anderen wethouder Sjoerd Feitsma, programmamanager Steve Elbers van stichting Doen en kunstenaar Bouke Groen in een panel. Doel van het debat is de waardebepaling van kunst en hoe deze op verschillende manieren wordt gemeten. Hoe gaan verschillende instanties hiermee om en hoe wordt er vanuit ieders vak naar gekeken? Uitgeverij Valiz verkoopt tijdens deze Dwarskijkers haar boeken die aansluiten bij het thema van de avond.

Dwarskijkers

Dwarskijkers is de lezing- en debatcyclus van Keunstwurk over thema’s op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij en maakt deel uit van De Reis (onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018).

 

Deze Dwarskijkers is in samenwerking met VHDG (kunstinitiatief Voorheen De Gemeente) en NoordenaarsVHDG staat voor vernieuwende vormen van hedendaagse beeldende kunst en biedt een podium aan kunstenaars uit binnen- en buitenland. VHDG is aangesloten bij Noordenaars,een platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland dat zich inzet voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland.

 


Auteur

Henk Albers Redacteur