Promise met Credo in De Hege Stins

Stiens

Promise heeft het indrukwekkende project Credo van het Oslo Gospel Choir vanuit het Noors /Latijn naar het Nederlands vertaald. Zondag 15 april wordt dit ten gehore gebracht.

Een prachtig en indrukwekkend project dat ons stilzet en bepaalt bij ons geloof.

Dirigent Menno Hakvoort bleef dicht bij het originele stuk, maar toch heeft hij deze bewerking een geheel eigen Promise-sound gegeven die velen zal boeien.

Credo is een geloofsbelijdenis. Credo betekent: ‘Ik geloof’. Credo is samengesteld als een complete liturgie. Liederen zoals ‘Kyrie’, ‘Agnus Dei’ en ‘Laudamus’ vertellen elk een essentieel onderdeel van onze geloofsbelijdenis. Het gaat over het belijden van zonde. Vergeving ontvangen. Genade. Wij belijden Zijn woord. Dat geeft licht en zicht op onze wegen. We mogen ons daaraan vasthouden in een lijdende wereld, vol dreiging, chaos en onrust. We mogen ervaren hoe Zijn genade en goedheid ons volgen, alle dagen van ons leven. Dankbaarheid. Rust.

Waar: De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens
Wanneer: 15 april 09.30 uur
Entree: Toegang is vrij (er wordt gecollecteerd)
 


Auteur

Henk Albers Redacteur