Grien Festival in Koarnjum officieel geopend

Leeuwarden

Het door Stichting Martenastate geprogrammeerde twee weken durende Grien Festival is vandaag van start gegaan.

Grien Festival is een unieke combinatie van natuur- en cultuurbeleving, exposities, lezingen, muziek, lokale gerechten, kinderactiviteiten en excursies. Met dit bijzondere evenement zetten de deelnemers en tevens festivallocaties (Martenastate, Túnmanswente, Dorpshuis De Bining en de Nicolaaskerk) de 'groene long' Koarnjum op de agenda van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. De opening werd verricht door Isabelle Diks, Tweede Kamerlid, en Peter Nieuwenhuijzen, namens Stichting Staten en Stinzen, en Rinske van der Meulen, directeur VVV-Leeuwarden, na een fietstocht met bewoners vanuit de Stinzenflorawijk Aldlân in Leeuwarden; deze fietstocht staat symbool voor het per 1 januari jl. toevoegen van Koarnjum, lees Leeuwarderadeel, aan de Gemeente Leeuwarden.

Martenastate, een prachtig slot (architect W.C. de Groot) van begin twintigste eeuw, staat vooral bekend om het omliggende park, de unieke vergaderlocatie Túnmanswente, de grafheuvel en het natuurkampeerterrein. Het park biedt zicht op vele prachtige eeuwenoude bomen en in het voorjaar staat een diversiteit aan stinzenflora uitbundig te bloeien. Het park (in eigendom van Stichting Martenastate) wordt beheerd door It Fryske Gea; vele vrijwilligers verzorgen wekelijks het onderhoud.  Met Grien Festival laat de stichting zien dat bezoekers van harte uitgenodigd worden om een bezoek aan het vrij toegankelijke park te brengen. Duidelijk mag zijn dat een park van deze omvang en mogelijkheden ook een grote aanwinst is voor Leeuwarden en haar inwoners.

Henk Buith, voorzitter van Stichting Martenastate kondigt na een lange onderhandelingsperiode de definitieve uitbreiding aan van Landgoed Martenastate, na de aankoop van de beide aangrenzende percelen van Staatsbosbeheer; voor de uitbreiding van het stinzenflorapark is een ontwerp en beplantingsplan opgesteld door It Fryske Gea, in nauwe samenwerking met meerdere adviseurs. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels al verricht: het kappen van enkele honderden essen. De definitieve inrichting vergt twee jaren.  

Grien Festival is vanaf vandaag, maandag 2 april, elke dag open voor het publiek. Doordeweeks kunnen bezoekers genieten van een daghap in de Túnmanswente met een excursie, start 16.00 uur. In de weekenden zijn er familiebrunches met tal van activiteiten in het park, start 11.00 uur. Een greep uit de activiteiten: vanavond is in de Nicolaaskerk de lezing 'Martenastate door de eeuwen heen'. Woensdagavond vindt het honderdjarig-jubileumconcert van Salonorkest Sinnema plaats. Vrijdag treden Gerrit Breteler, Regina Forte en Greatlake op met een wijnproeverij, de verdere programmering leest u op www.grienfestival.nl. Het slotconcert (15 april) wordt in de Nicolaaskerk verzorgd door Liuwe Tamminga, internationaal vermaard kerkorganist uit Bologna. Tickets zijn online verkrijgbaar via www.grienfestival.nl of info@martenastate.nl


Auteur

Henk Albers Redacteur