Taallezingen in Obe

Leeuwarden

Rijksuniversiteit Groningen verzorgt in 2018 zes keer een populairwetenschappelijke lezing over taal in Lân fan taal-gebouw Obe.

De eerste lezing is dinsdagavond 3 april. Alle Stimmen-lezingen vinden plaats van 20.00 tot 21.00 uur en zijn kosteloos toegankelijk.

Op 3 april gaat de lezing over bedreigde talen in het Braziliaanse Amazonegebied en wordt in het Engels gegeven door Bernat Bardagil-Mas. Deze linguïst uit Catalonië werkt aan de RUG aan zijn promotie op Panará, een taal van de Jê-taalfamilie. De tweede lezing, op dinsdag 1 mei, gaat over eigenaardigheden in het Fries en wordt verzorgd door dr. Willem Visser. Visser is universitair docent en als taalkundig onderzoeker verbonden aan de RUG en de Fryske Akademy. De onderwerpen van de overige lezingen zijn: meertaligheid, dementie en taal, de invloed van het Engels op het Nederlands, en dyslexie. Ze staan gepland op dinsdag 5 juni, 2 oktober, 6 november en 4 december.

De Stimmen-lezingen zijn genoemd naar de succesvolle app die de Rijksuniversiteit Groningen in 2017 in het kader van Lân fan taal heeft gelanceerd. Met deze app kunnen Friestaligen de afkomst van hun taalvariant traceren. In verband met de beperkte capaciteit van Obe (het nieuwe taalpodium op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden) is aanmelden via lanfantaal.frl zeer gewenst.


Auteur

Henk Albers Redacteur