Ekhart opent kantoor Humanitas Leeuwarden e.o. in de Blokhuispoort

Leeuwarden

Voormalig wethouder Andries Ekhart opende, geflankeerd door cipiers van de Blokhuispoort, zaterdag 24 maart jl. de deur van het nieuwe kantoor van Humanitas Leeuwarden en omstreken.

,,Is dit de juiste sleutel?“, vroeg Ekhart. Waarna hij constateerde dat deze inderdaad paste, en daarmee was de officiële ingebruikname van het nieuwe kantoor van Humanitas afdeling Leeuwarden en omstreken een feit. 

Vervolgens legde Koos de Vetten, voorzitter Humanitas Leeuwarden e.o., de voormalig wethouder een vraag voor.

Ons motto is 'Humanitas doet meer dan je denkt', wat vind je daarvan?

,,Dat klopt helemaal! Ik ben jarenlang verantwoordelijk geweest voor het vrijwilligersbeleid van de gemeente Leeuwarden. Ik weet dus goed dat Humanitas heel veel mensen ondersteunt op het gebied van opvoeden, maatjesprojecten, thuisadministratie en nog veel meer. Het belangrijkste is dat mensen kunnen meekomen in de samenleving. Humanitas helpt daarbij door - als het even niet lukt - mensen een steuntje in de rug te geven. Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem binnen de samenleving. De overheid kan dit probleem niet alleen oplossen. Hier is de samenleving ook verantwoordelijk voor. Ik weet dat Humanitas daar heel actief mee is. De activiteiten Vriendschappelijk Huisbezoek en Ziekenhuisbegeleiding zijn daar goede voorbeelden van."

Andries Ekhart stelde op zijn beurt een vraag aan de voorzitter.

Wat verwacht je van de gemeente?

,,Genoeg subsidie”, antwoordde Koos direct. ,,Subsidie is natuurlijk belangrijk om al onze activiteiten te kunnen blijven doen. Wij ondersteunen momenteel zo’n negenhonderd mensen. Dit doen we nu samen met bijna vierhonderd vrijwilligers. Echt heel bijzonder dat zoveel mensen zich inzetten voor een ander. Koos vervolgt enthousiast: ,,De dynamiek in de Blokhuispoort is fantastisch. We zitten nu in het culturele centrum van Leeuwarden en werken samen met Dbieb. Een voorbeeld hiervan is de activiteit Voorlezen, Taal- en Huiswerkbegeleiding. Een ander voorbeeld is het gezamenlijke spreekuur met Wellzo.  Humanitas zoekt ook samenwerking met andere partijen. De gemeente kan ons helpen door samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke organisaties te stimuleren."

Kijk voor meer informatie over Humanitas Leeuwarden en omstreken op www.humanitas.nl/leeuwarden of op Facebookpagina Leeuwardenhumanitas.

Tekst: Corrie de Jong


Auteur

Henk Albers Redacteur