Noord Nederlands Orkest brengt Matthäus Passion in het Fries

Leeuwarden

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) grijpt Leeuwarden Fryslan 2018 aan om vaker in Friesland te spelen. In lijn met de Matthäus traditie en speciaal voor Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 brengt het NNO de Matthäus Passion in het Fries.

De tour begint op donderdag 22 maart in De Harmonie in Leeuwarden, doet dan twee kerken aan in Dokkum en Harlingen om vervolgens via Drachten en Groningen in Sneek te eindigen.  

De Duitse tekst is in opdracht van het NNO vertaald door componist en tekstschrijver Peter Sijbenga. ,,In woordbeeld en inhoud blijf ik zo dicht mogelijk bij de originele tekst”, legt hij uit. ,,Maar soms is vertalen een beetje verminken. Als ik er met een letterlijke vertaling niet helemaal uitkom, kies ik voor het handhaven van versmaat en rijm en ga ik op zoek naar woorden en zinnen die het best passen bij de betekenis en gevoelswaarde.” De Friese taal leent zich volgens Sijbenga uitstekend voor een vertaling uit het Duits. ,,Het Fries ligt qua lenigheid in klank vaak dichter bij het Duits dan het Nederlands. Door de regelmatig voorkomende tweeklank zit er een prettige elasticiteit in de klinkers. Ook kent het Fries vaak dezelfde woordvolgorde als het Duits. Zo laat het Duitse ‘etwas sehen können’ zich in het Fries vertalen als ‘wat sjen kinne’, terwijl dat in het Nederlands ‘iets kunnen zien’ wordt.”

De Fryske Matthäus maakt deel uit van ‘Lân fan taal‘, een groep projecten binnen Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

Dirigent:   Reinhard Goebel
Evangelist:    Benjamin Glaubitz
Jezus:    Georg Gädker
Sopraan:    Johannette Zomer
Alt:    Cécile van de Sant
Tenor:    Mark Omvlee
Bas:    Maarten Koningsberger
Koor:    NNCK
Kinderkoor:    Martini Jongenskoor Sneek
 


Auteur

Henk Albers Redacteur