Archeologische vondst bij Halbertsmaplein in Grou

Grou

Archeologen hebben een bijzondere vondst gedaan bij de herinrichting van het Halbertsmaplein in Grou. Het gaat om een vroegmiddeleeuws graf, waarbij het skelet ter aarde is besteld in een uitgeholde boomstam.

Dit zogenaamde boomstamkist-graf heeft een noord-zuidelijke richting, wat duidt op een niet-christelijke begrafenis. Rond de voeten van het skelet zijn nog leren stukken van de ‘schoenen’ gevonden, maar bijgiften zijn niet aangetroffen. Aanvullend onderzoek moet duidelijk maken of er in de terpresten onder het plein nog meer vondsten zijn te verwachten. De vindplaats wordt verder onderzocht. De werkzaamheden aan het plein gaan vooralsnog gewoon door.

Auteur

Redactie