Geslaagd Fête de la Nature AquaZoo Friesland en Elfsteden Bijenlint

Leeuwarden

AquaZoo Friesland en Elfsteden Bijenlint Fryslân vierden het afgelopen weekend samen Fête de la Nature. Met de wilde bij in de hoofdrol vermaakte jong en oud zich in een druk bezocht AquaZoo.

Er was van alles te beleven zoals onder meer een speurtocht, kleurwedstrijd, doorlopend een film van Maya de Bij, bijenhotelletjes maken,  kennis opdoen over bijvriendelijk tuinieren en bloemenzaadjes krijgen. Een nieuwe bijenlint (een aaneenschakeling van initiatieven waar bijen profijt van hebben zoals warmte, voedsel, beschutting, nestelgelegenheid en nestmaterialen, red.) werd ingezaaid door initiatiefnemer Marijke de Bie (Elfsteden Bijenlint Fryslân) met bijenkoninginnetjes. Studenten van het Nordwin College hebben vorige week een schitterend groot bijenhotel gebouwd voor AquaZoo. Vlakbij het hotel is een heuvel vol geplant met bijvriendelijke planten. Meer weten over Fête de la Nature? Kijk dan op: www.fetedelanature.nl

Auteur

Redactie