Samen Redzaam zoekt versterking

LEEUWARDEN

Het Rode Kruis is in april met een nieuwe activiteit genaamd Samen Redzaam gestart in Leeuwarden en heeft (nog altijd) behoefte aan extra mankracht.

De activiteit beoogt de zelfredzaamheid van ouderen en gehandicapten te vergroten. Middels een combinatie van huisbezoeken, informatieve bijeenkomsten en gezellige uitjes (Paas-/ Kerstmaaltijd, busreisje, boottocht, zangmiddag, etc.) leren zij over het belang van zelfredzaam zijn. In een gemoedelijke sfeer leren zij over EHBO, veiligheid in en rond het huis en het belang van een stevig sociaal netwerk. Het Rode Kruis betaalt deze activiteit met giften, bijdragen van deelnemers en donateursgelden. Wie als vrijwilliger tijd over heeft voor zijn oudere medemens wordt gevraagd zich hiervoor aan te melden. U kunt daarvoor mailen naar Rennie Nawijn, coördinatrice Samen Redzaam: rennienawijn@rodekruis.nl of bellen naar: 06 499 133 34.

Auteur

Redactie