Grou kent nieuwe machthebber

GROU

Een nieuwe baas bepaalt sinds kort wat er wel en niet mag in Grou.

Bovenstaande foto wekt althans die indruk. Het beeld van Halbertsma is namelijk 'aangekleed'. Foto: Jikkie Cats

Auteur

Redactie