Meedenken over toekomst cultuur, taal, onderwijs en sport

Leeuwarden

De provincie Fryslân houdt dinsdag 2 februari van 19.30 tot 22.00 uur een discussieavond in De Kanselarij. Tijdens deze avond kunnen mensen meedenken over de toekomst van de Friese cultuur, taal, onderwijs en sport.

De avond vindt plaats omdat de provinciale beleidsnota cultuur, taal en onderwijs eind 2016 afloopt. Het is nu tijd om het beleid voor de periode 2017-2020 voor te bereiden. Nieuw is dat in de toekomstige beleidsnota sport wordt opgenomen. De resultaten van de discussieavond gebruikt de provincie bij het opstellen van het strategisch kader voor de komende jaren. Aanmelden kan via hhh@fryslan.frl, onder vermelding van ‘Leeuwarden’. Dit kan tot 26 januari.

Auteur

Redactie